AAU logo

Kemikalieaffald

Intro

En forsvarlig omgang med kemikalieaffald er en væsentlig del af det kemiske arbejdsmiljø.

Der stilles krav til indretning af lokaler til opbevaring og forsendelse af kemikalieaffald, f. eks. ventilation og plads til at flytte emballagen rundt.

Kemikalier skal sorteres i overensstemmelse med EKOKEM's sorteingsnøgle og affaldet skal emballeres og og mærkes i overensstemmelse med de kriterier AAU har besluttet.

Medarbejder der pakker og forsender kemikalieaffald skal have en særlig uddannels, der skal vedligeholdes. Pakning og forsendelse skal foregå i overensstemmelse med kravene til transport på vej (ADR)