AAU logo

Introkursus til CLP-beregner

CLP-beregner

CLP-Beregner

Når man blander fareklassificerede stoffer og materialer, skal blandingen mærkes efter CLP-forordningen.

AAU har i samarbejde med Kemibrug udarbejdet en CLP beregner, som med fordel kan anvendes til at beregne en blandings fareklassificering/mærkning og samtidig kan der genereres en label derfra.

På kurset kommer vi omkring

  • Grundlæggende funktioner i CLP-beregneren
  • Oprettelse af beregninger for blandinger
  • Oprettelse af CLP-label

Varighed 1 time.

Hvis kurset ønsket oprettes bedes du/I rette henvendelse til

Arbejdsmiljøsektionen på flg. mail arbejdsmiljoesektion@adm.aau.dk