AAU logo

Kemikalieaffaldskursus (Laboratorier)

Kemikalieaffaldskursus (Laboratorier)

Kemikalieaffaldskursus (LAboratorier)

Affaldsfraktioner på AAU behandles forskelligt, vi går i dybden med kemikalie affald.

På kurset bliver du bekendt med reglerne for affald og bliver i stand til at klassificere, mærke og emballere dit kemikalieaffald sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt.

Kurset er for alle medarbejdere der frembringer eller håndterer kemikalieaffald på AAU. Det kræver ingen særlige forudsætninger at deltage.

På kurser kommer vi omkring

  • Identifikation af farligt og ikke-farligt affald
  • Bestemmelse af de korrekte affaldsgrupper
  • Mærkning af kræftfremkaldende affald (specielle danske regler)
  • Oplysninger anført i Kemibrugs KBA punkt F
  • Gode råd om praktisk håndtering, herunder emballage og spildopsamlingsmidler
  • Cases / små opgaver

Varighed 3 timer.

 

Hvis kurset ønsket oprettes bedes du/I rette henvendelse til

Arbejdsmiljøsektionen på flg. mail arbejdsmiljoesektion@adm.aau.dk