Spring til indhold

Aalborg Universitet

Sikker Kemi

AAU arbejder målrettet med at sikre en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig håndtering af stoffer og materialer - fra de kommer til/indkøbes af AAU til de bortskaffes igen som kemikalieaffald.

Aalborg Universitet

Sikker Kemi

AAU arbejder målrettet med at sikre en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig håndtering af stoffer og materialer - fra de kommer til/indkøbes af AAU til de bortskaffes igen som kemikalieaffald.

Arbejdet med kemisk arbejdsmiljø skal bygge på et samlet overblik over risici i hele processen og en prioritering ud fra risici.

Løsning af de mange opgaver forudsætter, at der afsættes ressourcer til at løse dem, at ansvaret for at løse opgaverne er tydeligt præciseret samt, at der følges op på opgaveløsningen og skabes forbedringer.

Der er en lang række særlige krav til arbejdet med kemi. Her vil portalen løbende blive suppleret med konkrete forholdsregler udarbejdet af AAU’s Arbejdsmiljøspecialist og Arbejdsmiljøkonsulent i samarbejde med Institutternes AMU.

Nyttige links

Kontakt

Arbejdsmiljøspecialist
Barbara Samuelsen
E-mail: bas@adm.aau.dk  
Tel.: 9940 7495

Arbejdsmiljøspecialist
Ann Cecilie Schaffry Würtz
E-mail: acse@adm.aau.dk 
Tlf.: 9940 9560

Eller benyt Arbejdsmiljøsektionens e-mail arbejdsmiljoesektion@adm.aau.dk