SIKKER KEMI

Om sikker kemi

AAU arbejder målrettet med at sikre en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig håndtering af stoffer og materialer - fra de kommer til/indkøbes af AAU til de bortskaffes igen som kemikalieaffald.

Arbejdet med kemisk arbejdsmiljø skal bygge på et samlet overblik over risici i hele processen og en prioritering ud fra risici.
Løsning af de mange opgaver forudsætter, at der afsættes ressourcer til at løse dem, at ansvaret for at løse opgaverne er tydeligt præciseret samt, at der følges op på opgaveløsningen og skabes forbedringer.

Der er en lang række særlige krav til arbejdet med kemi. Her vil portalen løbende blive suppleret med konkrete forholdsregler udarbejdet af AAU’s Arbejdsmiljøspecialist og Arbejdsmiljøkonsulent i samarbejde med Institutternes AMU.

Kemisk arbejdsmiljø

                    

Læs mere om kemisk arbejdsmiljø

Mulige kurser & workshops
Relevante Links

                                                   

                    

                                                                            
 

Kemikalieaffald

ULYKKESFORSIKRING FOR STUDERENDE I LABORATORIER

                                                                                                      

AAU har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for studerende som ved laboratoriearbejde får skader opstået i forbindelse med laboratorieforsøg eller anden laboratorievirksomhed, der finder sted som en del af studierne.ULYKKESFORSIKRING FOR STUDERENDE I LABORATORIER

GRAVIDITET

Kontakt

Arbejdsmiljøspecialist:

Barbara Samuelsen
E-mail: bas@adm.aau.dk 
Tel.: 9940 7495

 

ARBEJDSMILJØKONSULENT:

Ann Cecilie Enemærke
E-mail: acse@adm.aau.dk
Tlf.: 9940 9560

Eller benyt Arbejdsmiljøsektionens mail arbejdsmiljoesektion@adm.aau.dk