AAU logo

Sikkerkemi

Om sikker kemi

AAU arbejder målrettet med at sikre en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig håndtering af stoffer og materialer - fra de kommer til/indkøbes af AAU til de bortskaffes igen som kemikalieaffald.

Arbejdet med kemisk arbejdsmiljø skal bygge på et samlet overblik over risici i hele processen og en prioritering ud fra risici.
Løsning af de mange opgaver forudsætter, at der afsættes ressourcer til at løse dem, at ansvaret for at løse opgaverne er tydeligt præciseret samt, at der følges op på opgaveløsningen og skabes forbedringer.

Der er en lang række særlige krav til arbejdet med kemi. Her vil portalen løbende blive suppleret med konkrete forholdsregler udarbejdet af AAU’s Arbejdsmiljøspecialist og Arbejdsmiljøkoordinator i samarbejde med Institutternes AMU.

AAU's Arbejdsmiljøpolitik

Arbejdsmiljøarbejdet på AAU skal bl.a. sikre, at gældende lovgivning på området overholdes, og at der ikke hersker tvivl om, at dette sker. Udover lovens rammer vil AAU forholde sig til alle arbejdsmiljøproblemer, og der vil derfor blive iværksat nødvendige tiltag, som rækker videre end, hvad der er fastsat i lovgivning og følgebestemmelser. AAU ønsker et troværdigt arbejdsmiljøarbejde og klarhed om rammerne for arbejdet, og derfor ønsker vi gennemsigtighed i processerne herunder åben dialog og konstruktiv kritik i hele organisationen.

AAU's arbejdsmiljøpolitik

Kontakt

Arbejdsmiljøspecialist:

Barbara Samuelsen
E-mail: bas@adm.aau.dk 
Tel.: 9940 7495

 

ARBEJDSMILJØKONSULENT:

Ann Cecilie Enemærke
E-mail: acse@adm.aau.dk
Tlf.: 9940 9560

Eller benyt Arbejdsmiljøsektionens mail arbejdsmiljoesektion@adm.aau.dk

Mere info om dit lokale arbejdsmiljø